Felanmälan - lokalhyresgäster

Hyresgästens kontra föreningens ansvar vid eventuella fel i regleras i föreningens stadgar 32 §.

Observera! Vid arbeten i bostadsrättslägenhet debiteras normalt den boende för åtgärden.Vid jourutryckning för icke akuta fel, debiteras den som anmält felet. Om du själv orsakat felet (t.ex. stopp i avloppet) blir du betalningsskyldig.

___________________________________________________________________________________________________  

Ej brådskande felanmälan 

Görs direkt på Wiab hemsida alternativt till dem via mejl

___________________________________________________________________________________________________

Brådskande felanmälan

Kontorstid 08 - 80 20 40

Icke kontorstid 08 - 80 16 28 (endast i akuta fall - se nedan)


Du ska uppge följande för larmcentralen:

  1. Larmet ska vidarebefordras till Wahlings
  2. Fastighetens adress dvs. Dammtorpsallé 3 i Solna
  3. Ditt namn och telefonnummer
  4. Redogör för det aktuella felet

 Larm på icke kontorstid ska endast ske i följande fall:

  1. Akuta fall där följdskador uppstår och förvärras t.ex. vattenskador.
  2. I andra fall t.ex. trasig värmeanläggning vintertid.