Om föreningen

Brf Solvändan Solna är centralt placerad i Järvastaden i Solna och består av 109 lägenheter samt fyra lokaler där det bedrivs varierande verksamheter.

Föreningen består av en sammanhängande byggnad med fem våningar. Byggnaden omsluter en grön innergård som ansluter mot det kommunala torget och parken i väster via en portik. Under huskroppen finns källare med teknikutrymmen och lägenhetsförråd. Parkeringsgarage ligger under innergården med infart från Järva skjutbaneväg. Garaget nås från samtliga trapphus.

De verksamheter som hyr lokaler av föreningen är ett gym (Puls & Träning), en öppen förskola som drivs av Solna Församling, en restaurang/café samt en tandläkarmottagning. 

Om du har frågor om föreningen eller hur det är att bo i området går det bra att kontakta styrelsen.